Aktualno

Vabilo na redni letni občni zbor S-ITS 2012

- 20/11/2012

Spoštovani člani S-ITS!

 

Vljudno vas vabim, da se udeležite rednega letnega občnega zbora našega društva, ki bo v ponedeljek 26.11.2012 v prostorih UL, FGG, Jamova 2, Ljubljana v

predavalnici P-IV/6 (4. nad) ob 17:00.

 

Predviden dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora z uvodnim nagovorom ob 5. obletnici društva
  2. Volitev organov občnega zbora: delovno predsedstvo (3), zapisnikarja (1), overiteljev zapisnika (2) in verifikacijske komisije (3).
  3. Pregled prisotnosti in preveritev sklepčnosti ter sprejetje dnevnega reda
  4. Poročila organov S-ITS o delu v letu 2011
  5. Razprava in sklepi o poročilih
  6. Program dela in finančni načrt za leto 2012
  7. Sodelovanje z drugi organizacijami in društvi na področju ITS
  8. Delavnice in kongresi
  9. Ostalo

Občni zbor sklepa polnomočno, če je prisotna več kot polovica rednih članov. V primeru, da v času sklica ni prisotno potrebno število članov, čaka občni zbor 30

minut, nato pa sklepa z večino prisotnih glasov.

 

Člane izvršnega odbora ITS Slovenija (mag. Robert Rijavec, Srečko Janša, Blaž Gostiša, Dean Herenda, Pavel Meše, mag. Andrej Štern, dr. Andrej Godec,

mag. Boštjan Hernavs, Drago Majcen, Bojan Kozjek, Martin Tomažič, Anton Žagar) vljudno vabim, da se predhodno udeležijo seje IO in sicer na isti lokaciji ob 16:30.

 

Želim vam lep dan ter vas lepo pozdravljam,

 

mag. Robert Rijavec

Nazaj
 
Slo Eng