Aktualno

Vabilo na redni letni občni zbor ITS Slovenije

- 27/05/2014

Predviden dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora ITS Slovenije: predsednik mag. Robert Rijavec

2. Izvolitev organov volilnega občnega zbora/delovno predsedstvo 1 član, zapisnikar 1 član, overitev zapisnika 2 člana, verifikacijska komisija 3 člani, kandidacijska komisija 3 člani, volilna komisija 3 člani, komisija za sklepe 3 člani

3. Poročila za leto 2013

4. Razprava in sklep o poročilih

5. Program dela in plan financiranja za leto 2014

6. Razprava in sklep o razrešitvi predsednika društva, izvršnega in nadzornega odbora

7. Volitve organov društva ITS Slovenije

8. Razno

Nazaj
 
Slo Eng