ITS Nationals

Network of National ITS Associations (na kratko ITS Nationals) je združenje nacionalnih interesov ITS, ustanovljeno z namenom, da se zagotovi izmenjava znanja in informacij vsem akterjem na lokalni in nacionalni ravni v smislu podpore ITS od spodaj navzgor. Uradni začetek je bil 7. oktobera 2004 v Londonu.

Cilji mreže so:

  • Izmenjava informacij in dogovori o ustreznih vsebinah prihodnjih regionalnih, nacionalnih in evropskih programov.
  • Uporaba sinergij v sedanjih regionalnih, nacionalnih in EU projektih in programih.
  • Delovanje v smislu vodenja majhnih in velikih subjektov pri udeležbi rogramom EU.
  • Vzpostavitev skupne ITS politike.
  • ITS izobraževanje.
V ITS Nationals je vključenih 27 članic. Predsedstvo rotira med člani mreže. Trenutno predseduje g. Günther Weber. Sekretariat mreže je na ERTICO - ITS Europe.
 
Slo Eng