Poslanstvo

Vloga prometa v gospodarstvu hitro narašča. V razvoju hitrih, varnih, zanesljivih, učinkovitih in ekonomičnih transportnih sistemov imajo vse pomembnejšo vlogo inteligentni transportni sistemi. Da se tega zavedamo tudi v Sloveniji, kažejo številni raziskovalni in razvojni projekti, pa tudi uveljavljanje v praksi. Mednarodni simpozij o elektroniki v prometu ISEP je bil v letih 2003, 2004, 2006 in je tudi letos posvečen tej problematiki.

Interdisciplinarnost panoge zahteva medsebojno povezovanje znanja, človeških in materialnih virov. V sodobni družbi je vse pomembneje nastopati organizirano. Vse to je spodbudilo ustanovitev Slovenskega društva za inteligentne transportne sisteme, kar so že pred časom storili v večini evropskih držav, tudi tistih v razvoju.

Kljub nekaterim razlikam med interesi in zmožnostmi posameznih nacionalnih združenj, so cilji vseh isti in naslednji logični korak je njihovo medsebojno povezovanje. ITS Slovenije je že pričel s to akcijo. Na ta način je tudi manjšim združenjem in manjšim organizacijam v njih omogočeno sodelovanje v evropskih aktivnostih.


V statutu Slovenskega društva za inteligentne transportne sisteme je njegovo poslanstvo v najširšem smislu opredeljeno kot:

 • Delovanje na javnem področju kot strokovna organizacija, namenjena spodbujanju uporabe sodobne tehnike in tehnologije, v dobro uporabnikom transporta
 • Združevanje strokovnjakov in odprto izmenjavanje idej ter informacij pri:
  • oblikovanju strokovnih mnenj, proučevanju in reševanju problemov
  • spodbujanje harmoniziranega razvoja inteligentnih transportnih sistemov
  • pripravi standardizacije in zakonodaje,
  • oblikovanju nacionalne strategije na področju inteligentnih transportnih sistemov,
 • Stalno poklicno izobraževanje članov, promocija stroke in informiranje javnosti.
 • Sodelovanje v evropskih raziskovalnih projektih ter zagotavljanje sinergije na nacionalni in mednarodni ravni.
 • Organiziranje in izvajanje znanstvenih in strokovnih kongresov, seminarjev, konferenc in simpozijev.
 • Skrb za vsesplošni napredek in rast tehnične kulture in mladih tehniških kadrov.
 • Delovanje kot civilno društvo in nepolitična organizacija.
 
Slo Eng