Aktualno

Redni letni občni zbor S-ITS

- 26/03/2008

25. aprila 2008 je potekal redni letni občni zbor S-ITS, z naslednjim dnevnim redom:
1. Volitev delovnega predsedstva
2. Volitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Spremembe statuta
5. Volitev članov nadzornega odbora
6. Poročilo izvršnega odbora o delu v letu 2007
7. Potrditev zaključnega računa za leto 2007
8. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2008
9. Razno

Glavni sklepi:
1. Občni zbor sprejema dopolnjene predlagane spremembe Statuta, ki so podane na spletnih straneh S-ITS.
2. Rezultat finančnega poslovanja društva v letu 2007 je pozitiven, za kar občni zbor izreka priznanje vsem članom.
3. Program dela in finančni načrt za leto 2008 sta sprejeta.
4. Občni zbor sprejema razrešitev sedanjega predsednika Tomaža Maherja in soglasno izvoli predlaganega kandidata Roberta Rijavca za predsednika Slovenskega društva za inteligentne transportne sisteme.

Nazaj
 
Slo Eng