Aktualno

Uspešno zaključen ISEP 2012

- 02/04/2012

Letošnji simpozij je poudaril temo »Povezovanja ljudi z ITS«, kjer se je prek 50 delegatov iz 6 držav fokusiralo na pomen načrtovanja, razvoja in uporabe inovativnih tehnologij prometne infrastrukture in prometnih sredstev na način, da bi skušale obstoječe uporabnike prepričati naj postanejo potniki v javnem potniškem prometu neodvisno od izbire prometnega sredstva. Inteligentni transportni sistemi in storitve imajo pri tem velik pomen in so v razcvetu razvoja po celem svetu, ne le v cestnem prometu ampak tudi v železniškem, pomorskem in letalskem prometu. Trenutno se ITS, logistika in javni transport le spogledujejo z izzivi moderne družbe. Temu primerno imamo še veliko vprašanj, na katere moramo odgovoriti. Na primer, ali lahko trajnostni promet zmanjša stroške uporabnikov in če ali je ITS merilo? Ali pa, kako lahko pomagamo oblastem pri integralnem razvoju ITS, vključno z razvojem strategije? Ali je naslednji korak vezan na: »multimodalno, mobilno, omreženo, prodorno, … s specifičnim poslovnim modelom«?

Na simpoziju so izbrani mednarodni in domači strokovnjaki poudarjali pomen, ki ga ima ITS, ter nujnost dobrega načrtovanja za njegov razvoj in uporabo v inovativnih tehnologijah inteligentne prometne infrastrukture z namenom čim večje uporabe javnega potniškega prometa. Strokovnjaki so predstavili tudi, zakaj je uvedba cestninskih vinjet v Sloveniji tehnološki korak nazaj pri samem uvajanju ITS in kako bi bilo potrebno ta proces voditi v prihodnje, da bi bil kar se da racionalen in učinkovit. Prav tako so se strokovnjaki strinjali, da le z gradnjo nove železniške infrastrukture ne bomo mogli izpolniti zahtev in pričakovanj po povečanem železniškem pretoku skozi in v Sloveniji, s tem pa je ogrožen obstoj Slovenije v železniških koridorjih. Na simpoziju je bil obravnavan tudi problem razdrobljenosti zračnega prostora, ki ga še vedno krojijo meje posameznih držav.

Ob zaključku simpozija je bilo poudarjeno, da če želimo izboljšati varnost, mobilnost in ekološkost, potrebujemo tudi podporo s strani nacionalne in evropske politike. Transport je panoga, ki je izredno pomembna za življenje in gospodarstvo in ker je novo infrastrukturo težko umeščati v prostor, so ITS pravi odgovor na to. Načinov, kako izboljšati transport in ga optimizirati za uporabo, je veliko. Oblikovati je potrebno dobre strategije razvoja, pri tem pa je nujno, da tudi pristojne institucije prepoznajo to pomembnost in nam pri tem pomagajo. Pospešiti je potrebno tudi nerazumno dolge procese pričetka izvajanja projektov. Na izobraževalnem področju je potrebno nujno vzgajati kadre, ki bodo sposobni izpeljati projekte, ter vzporedno, k pripravam investicijske dokumentacije ter procesov, izdelovati in dopolnjevati zakonodajo področja ITS.

Po drugi strani je bil ISEP 2012 zelo pomemben dogodek za mreženje ITS strokovnjakov Slovenije in sosednjih držav,  z vzpostavitvijo poslovnih in osebnih stikov med starejšimi in mlajšimi obiskovalci Simpozija.

Drugi dan simpozija je bil namenjen ogledu kontrole zračnega prometa na področju Republike Slovenije, to je službe, ki z nevidno roko nadzira, vodi in koordinira zračni promet.

 

http://isep.si/

 

Nazaj
 
Slo Eng